Torna indietro TOUR OF OKINAWA Torna alla Home Page
Anno
Primo
Secondo
Terzo

tTappe

KM
KMH
1989
Kazuo OISHI (Giap)
 
 
 
 
 
1990
Kyoushi MIURA (Giap) 
 
 
 
 
 
1991
Takahiro YAMADA (Giap) 
 
 
 
 
 
1992
Gianluca TAROCCO (Ita) 
 
 
 
 
 
1993
Takahiro YAMADA (Giap) 
 
 
 
 
 
1994
Tomokazu FUJINO (Giap) 
 
 
 
 
 
1995
Kam Po WONG (HKg) 
 
 
 
 
 
1996
Ken HASHIKAWA (Giap)
Daisuke Imanaka (Giap)
Salvatore Commesso (Ita)
 
200,000
38,845
1997
Tomokazu FUJINO (Giap)  
 
 
 
 
 
1998
Kam Po WONG (HKg)
Tomokazu Fujino (Giap)
Kazuyuki Manabe (Giap)
 
200,000
38,716
1999
Mark WALTERS (Can) 
Yasuhiro Yamamoto (Giap)
Shinri Suzuki (Giap)
 
200,000
38,843
2000
Kam-Po WONG (Hkg)
Kazuyuki Manabe (Giap)
Masamichi Yamamoto (Giap)
 
200,000
40,069
2001
Makoto IIJIMA (Giap)
Guillem Munoz (Spa)
Shinri Suzuki (Giap)
 
200,000
40,089
2002
Paul REDENBACH (Aus)
Satoshi Hirose (Giap)
Tashiro Yasutaka (Giap)
 
200,000
41,713
2003
Kazuya OKAZAKI (Giap) 
Guillem Munoz (Spa)
Mark Mccormack (USA)
 
200,000
40,712
2004
Kam Po WONG (HKg) 
Shinichi Fukushima (Giap)
Jacob Erker (Can)
 
200,000
40,250
2005
Yasutaka TASHIRO (Giap) 
Kazuo Inoue (Giap)
Dawid Krupa (Pol) 
 
200,000
39,757
2006
Takashi MIYAZAWA (Giap)
Kazuhiro Mori (Giap) 
Yukiya Arashiro (Giap)
 
200,000
40,422
2007
Takashi MIYAZAWA (Giap)
Kazuhiro Mori (Giap) 
Yukiya Arashiro (Giap) 
 
200,000
40,816
2008
Yukiya ARASHIRO  (Giap)
Miyataka Shimizu (Giap)
Mitsuhiro Matsumura (Giap)
2
251,000
38,368
2009
Kenji ITAMI (Giap) 
Takayuki Abe(Giap) 
Shinichi Fukushima (Giap) 
2
201,000
40,018
2010
Shinichi FUKUSHIMA (Giap)
Kenji Itami (Giap)
Junya Sano (Giap)
2
211,100  
38,128
2011 Kazuhiro MORI (Giap) Taiji Nishitani (Giap) Junya Sano (Giap) 2 211,800 38,143
2012 Thomas PALMER (Aus) Yusuke Hatanaka (Giap) Yasuharu Nakajima (Giap) 1 210,000 37,921
2013 Sho HATSUYAMA (Giap) Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) King Wai Cheung (HKg) 1 210,000 39,037
2014 Nariyuki MASUDA (Giap) Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa)   Shotaro Iribe (Giap) 1 208,500 37,909
             

 


 

 

Torna su